Utdanning


HIG/NTNUGTFGVS

 

 

Ingeniørutdanning – Bachelor webutvikling /grafisk/digital media produksjon 
Høgskolen i Gjøvik/NTNU
Deltid 1997 – 2000. 117 studiepoeng.

Forkurs for Ingeniørhøgskolen
Fordypning i matematikk og fysikk.
Gjøvik tekniske fagskole.
1996 – 1997.

Fagutdanning Spon – fiberplateproduksjon
Fagbrev Prosessindustri
Treforedlingsindustriens yrkesopplæring.
1992 – 1994.

Svakstrøm elektro
Gjøvik tekniske fagskole.
1979 – 1980