Førstekonsulent/Rådgiver Ski kommune


Denne artikkelen er til dels skrevet i stikkordform. Er det ønskelig med ytterligere informasjon ta kontakt på e-post.

Kommune våpen, Ski kommune.

Jobb nummer 1, ble og utvikle den første kommunale nettsiden til Ski kommune.
Utvikling av kommunens nettsider og tjenester på nett var hovedprioritet de første årene.
EPiServer ble etter hvert valgt som plattform for de kommunale tjenestene på nett.
Alle virksomhetene i kommunen (ca 30) fikke en redaktør som skulle læres opp i å bruke EPiServer,  i «skriving for nett» og «nettvett».
Dette ble et pågående arbeid i min tid i kommunene og jeg hold kurs i gjennomsnitt hver 3-4 måned gjennom de årene jeg jobbet i Ski kommune.

Ski kommune målsetting var å ligge langt fremme i utviklingen av digitale tjenester. PKI ble et av de naturlig satsingsområdene i en tidlig fase.
e-factory, med Stian Sandberg og John Kårikstad, ble en viktig samarbeidspartner for Ski kommune de første årene.
Les mer her:
Bruk mobiltelefonen til digital underskrift.

Jeg ble ettervert invitert til å delta i et statlig prosjekt LIvsIT.  LivsIT ble etter hvert en del av «Min Side» og LOS prosjektet og ble også et HØYKOM prosjekt.
Du kan lese mer om LivsIt her:
– Enklare tilgang på offentleg informasjon.
– LivsIt håndbok.
– Topic Maps seminar in western Norway

Folloregionen søkte om penger til fra HØYKOM til et stort regionprosjekt og jeg ble leder for et av delprosjektene, Folloportalen.